สพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ปี 62

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมWAR ROOM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน