ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการประเมินความสามารถพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียน ภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวบรวมสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรวม เพิ่มสมรรถนะให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ให้นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน จัดอบรมระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565  ณ โรงเรียนแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สบา พัทยา จังหวัดชลบุรี