ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์รับฟังการประชุมชี้แจงการจัดงานและจับสลากลำดับการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์

เวลา 13.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์รับฟังการประชุมชี้แจงการจัดงานและจับสลากลำดับการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ลำดับที่ 54 ณ ห้องประชุมโปงลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1