ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT เพื่อให้งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดอุทัยธานี

ในโอกาสนี้นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นายโฆษิต รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี