ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู สพม.19 รณรงค์การเลือกตั้งส่งตรงถึงผู้ปกครอง

ดร.วิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เพื่อรณรงค์เลือกตั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แก่นักเรียน  ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  และให้นักเรียนทุกคนร่วมกันรณรงค์การเลือกตั้งลงสู่ผู้ปกครองของนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง  ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

………………………………………

ขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู