ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1

         วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 1 1 ธันวาคม 2565 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินความสามารถพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียนภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวบรวมสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรวม เพิ่มสมรรถนะให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศให้นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี