+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70+++

+++วันศุกร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเทวัน  พอใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสิน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดน่าน  ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ // ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน