สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมเดินแบบแฟชั่นผ้าทอ ในงาน “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า ครั้งที่ ๒” ฉลองตามรอยเสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานี ครบรอบ ๑๑๖ ปี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า ครั้งที่ ๒” ฉลองตามรอยเสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานี ครบรอบ ๑๑๖ ปี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๕ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการยกระดับภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนมีการนำผ้าทอไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในระดับสากล และเพื่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จประพาสต้น เมืองอุทัยธานี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่๕)

ในการนี้ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑พร้อมด้วย นางอัชรา  มณีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางประทวน บุญมั่น นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ร่วมเดินแบบผ้าทอในพิธีเปิด พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

ภายในงานมีกิจกรรมการเดินแบบชุดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าทอพื้นถิ่นอุทัยธานี , นิทรรศการลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดอุทัยธานี ,  นิทรรศการการเสด็จประพาสต้น เมืองอุทัยธานี , การจัดแสดงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอภูมิปัญญาของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอภูมิปัญญาของจังหวัดอุทัยธานี สินค้า OTOP ของกิน ของใช้ คาราวานสินค้าราคาถูก และชมการแสดงบนเวทีอีกมากมาย