++ผอ.เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอย ครั้งที่ 13+++

+++วันศุกร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายเทวัน  พอใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1    ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอย ครั้งที่ 13 “โชคดี สุขภาพดี มีความสุข  ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนในโครงการโลกใบเล็กของเด็กดอยและภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและระดมทุน ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน// ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน