สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ ๑

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่ ๑ รุ่นที่ ๑ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี