สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมการจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2566

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงและประกวดบนเวทีกลาง ในการจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2566 โดย นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี