ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนคูหาพิทยาสรรค์ ครูและนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนคูหาพิทยาสรรค์ เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทางชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร จังหวัดหนองบัวลำภู”

จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณคูหา มี พล.ต.ต.พงษ์พิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้เข้าอบรมในตำบลต่าง ๆ ของอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

………………………………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจากนางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู