สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่ ๑ รุ่นที่ ๑  ระว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการอบรม (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)