สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เตรียมจัดการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน อ.ทัพทัน โดยมีดร.ไพโรจน์  อักษรเสือ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑