นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประเมินศึกษานิเทศก์ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประเมินศึกษานิเทศก์ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 2 ราย ได้แก่ นางวรางคณา ประทุมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสุภาพร อุ่นประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง ผอ.รร.ชุมชนบ้านเหลื่อม และนายไพบูลย์ ยศพล ผอ.รร.บ้านหนองหว้าเอน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6