สพม.ลำปาง ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาปี 2566 (จังหวัดลำพูน)