ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านตือกอ รร.บ้านลาไม และรร.บ้านเขาน้อย

>>>>>>วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน และนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ รร.บ้านตือกอ รร.บ้านลาไม และรร.บ้านเขาน้อย ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดโรคตาแดงระบาดในสถานศึกษาหลายแห่ง จึงได้เน้นย้ำให้นักเรียนป้องกันและระมัดระวัง และเฝ้าระวังอุทกภัย พร้อมขับเคลื่อนจุดเน้นของ สพป. นราธิวาส เขต 3 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป