+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน+++

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเทวัน  พอใจ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสา รองผอ.สพป.แม่ฮ่่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ณ ห้องรองผู้อำนวยการสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 

ธีรธิดา พรหมมาแบน