อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเฟ้นหาตัวแทนแข่งขันระดับภาค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมพร้อมในการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 กำหนดให้มีสนามแข่งขันกิจกรรมทั้งหมด 8 สนามการแข่งขัน 286 กิจกรรม ซึ่ง นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องในแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแต่ละภารกิจ แต่ละกิจกรรม ให้มีความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน มีความโปร่งใส ยุติธรรม และแต่ละสนามการแข่งขันสามารถอำนวยความสะดวกในการแข่งขันแต่ละกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในส่วนของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้พัฒนาทักษะนักเรียนให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ พร้อมลงแข่งขัน เพื่อเฟ้นหาคนเก่งเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาชิงชัยในระดับภาคต่อไป