นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต 1 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร