สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย ณ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง กลุ่มสาระนาฎศิลป์ ณ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพที่ 15) และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น บรรยากาศของพื้นที่การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อย