สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ต่อไป ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง