โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา”โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย”

นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยครูผู้เกี่ยวข้องและนักเรียน จำนวน 9 คน รับมอบเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 ในระดับจังหวัด จากนายเกรียงศักดิ์ ธนอารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สนง.คปภ.จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมร่มพิกุล โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ขอขอบคุณ สนง.คปภ.จังหวัดสงขลา มา ณ โอกาสนี้ที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและเป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาตัวเองต่อไป

ภาพ/ข่าว : กนกพร นิลละออ