สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมประชุมพุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 44/2565