+++ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน +++

วันพุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30น.น. นายเทวัน  พอใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   มอบว่าที่ร้อยตรี เทพบดินทร์ คะสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับจังหวัด) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจรวรกิตติ์, นางแสงเดือน  พิศไหว, นางสาวพิณธ์พิพาพร ศรีสุนันทา ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน //// ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน