สพป.ระยอง เขต ๒ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๕ และประชุมผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผูู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๕ ผ่านระบบ video conference เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการประชุมผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการและแจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒