สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลVideoConference รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.หลังจากนั้น ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมภูสวนทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3