นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารสพป.นครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 10/2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 10/2565 เพื่อพบปะ พูดคุย ติดตามข้อราชการ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6