สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้การดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ในทุกกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารโอมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ในทุกกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม