สพป.เลย เขต 3 ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคลากรการศึกษาดีเด่นจังหวัดเลยประจำปี 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุม”การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคลากรการศึกษาดีเด่นจังหวัดเลย
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง/บุคลากรที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3