ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และคณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายฯเมืองฟ้าแดดสงยาง ให้การต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะในโอกาสลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯเมืองฟ้าแดดสงยาง ให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ณ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสิรวิชญ์ คำวิโส ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง