“ผ้าปะติด” นร.ร.ร.นาด้วงวิทยา คว้ารางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ

นายธราภพ วีระประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยนายภูวนัย กุลบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมเสนอผลงาน “ผ้าปะติด” กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย นางสาวอลิชา แสนสี  นางสาวอภิสรา พุ่มโพธิ์ทอง  นางสาวปนัดดา จันโสภา  นายเนรมิตร ลีตน โดยมีนางนิตยา บริบูรณ์  นายธนรัฐ บุตตะแสง นางสาววันวิสา จันทะบับภาศรี และสิบเอกชรัญ ตองหว้าน เป็นครูที่ปรึกษา

ผลปรากฏว่า ผลงาน “ผ้าปะติด”โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้รับรางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร” นายธราภพ วีระประทีป กล่าว

………………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.https://fb.watch/hqmnq0jd9f/

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายธราภพ วีระประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม.ลยนภ