นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิด “การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโคกงาม”ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานเปิด “การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโคกงาม”ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ/เอกชน/ผู้ปกครองนักเรียน/ร่วมพิธีเปิดฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกงาม