สพม.พิจิตร ร่วมงาน ” เวทีเครือข่าย แสดงพลัง สื่อสารสังคม : ขยายพื้นที่การเรียนรู้ข้ามขอบรั้วโรงเรียน “

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พิจิตร ร่วมงาน ” เวทีเครือข่าย แสดงพลัง สื่อสารสังคม : ขยายพื้นที่การเรียนรู้ข้ามขอบรั้วโรงเรียน ” โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร