สพม.สงขลา สตูล “ร่วมแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยนายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางพรรษนันท์ ยศดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล โดยมีนาย ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการแถลงข่าว ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ภายใต้แนวคิด “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล”