ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดหาดทนง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหาดทนง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงเพื่อ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  โดยมีคณะครูให้การต้อนรับให้พาเยี่ยมชมกิจกรรมเรียนการสอน  ณ โรงเรียนวัดหาดทนง อ.เมือง