สพป.กระบี่ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ของจังหวัดสตูล

วันที่ 15 ธันวาคม 2565  ที่ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล  นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมของจังหวัดสตูล ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภายใต้คำขวัญ “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล”  โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายสมพงศ์  พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนของจังหวัดสตูล   พร้อมนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พันตำรวจเอก ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล นางอรนุช นรารักษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดสตูล  นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสตูล และคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้จังหวัดสตูลโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูลเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา-สตูล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เจ้าภาพร่วม ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ สนามหน้าโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  และ 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ  อำเภอมะนัง

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่การเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในงานจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบ่งการแข่งขันเป็นระดับก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย แบ่งเป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการที่เป็นเลิศของครูระดับภาคใต้ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันจะกระจายไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองสตูล และทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดสตูล