++ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ++

*** วันพฤหัสบดี  ที่ 15   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 09.00 น. นายเทวัน  พอใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับจังหวัด) นำโดยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประธานกรรมการ,นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ,นางแสงเดือน  พิศไหว   ผอ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางสาวพิณธ์พิพาพร ศรีสุนันทา กรรมการและเลขานุการ ลงพื้นที่คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน) รายเด็กหญิงปิยะธิดา พรหมมาแบน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่5/1 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน//ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน,นางสาวสุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน