สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15  มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ..นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยทีมบริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ณ  ห้องประชุม DOC   เพื่อรับทราบแนวทาทงการประเมินและแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   มีนายอัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประธานพิธีเปิดการประชุมฯ   ผู้แทน กพร. และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักส่วนกลาง  บรรยายชี้แจงแนวทางการประเมินฯ