สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อการดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชม 2 สพป.ลำพูน เขต 2