สพป.เลย เขต ๒ รับการศึกษาดูงานจาก สพม.เขต ๔๒

วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตฯ  ให้การต้อนรับบุคลากรจาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (นครสวรรค์-อุทัยธานี)  จำนวน  ๓๐  คน  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมตามคุณลักษณ์ขององค์กรและพัฒนาศักยภาพการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ นำโดย  นายบุญชอบ   โตคำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มีการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามกลุ่มทุกกลุ่ม   ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวต้อนรับ  ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตคุณคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  ร้องเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   บุคลากร สพป.เลย เขต ๒ นำเสนอโครงงานคุณธรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานคุณธรรม  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้บุคลากรของทั้งสองสำนักงานฯ ต่างได้ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้พัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบได้ตามเป้าหมาย