คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะทางด้านการอ่านอัลกุรอานกับการสมัครศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัล-อัชฮัร สาธารณรัฐอียิปต์

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารตามลิงค์นี้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะทางด้านการอ่านอัลกุราอาน