ทุน Fulbright 2020 จำนวน 2 หลักสูตร

1.ทุนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Fulbright Foregion Language Teaching Assistant Programe ( FLTA ) ประจำปีการศึกษา2562

2.ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program

ทั้ง 2 ทุน รายละเอียดดังไฟล์ลิงค์นี้ รายละเอียด ทุน Fulbright 2020 จำนววน 2 หลักสูตร