ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards

ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ” ความปลอดภัยทางถนน ” ครั้งที่ 14 รายละเอียดดังไฟล์แนบลิงค์นี้ รายละเอียดประกวด Prime Minister Road Safety Awards