สพป.สุโขทัย เขต 2 ประเมินครูผู้ช่วยรอบ 6 เดือนแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยประธานเครือข่ายโรงเรียน เป็นประธานคณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์เป็นกรรมการ  และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ออกประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในรอบ 6 เดือน ของครูผู้ช่วยในสังกัด เพื่อรับการประเมินและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ ณ โรงเรียนต้นสังกัด…….

 คณะกรรมการออกประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในรอบ 6 เดือน ของครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 เพื่อรับการประเมินและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ

ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายโรงเรียน ศึกษานิเทศก์  และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้คำแนะนำต่อผู้รับการประเมิน                  (มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)