สพป.ระยอง เขต ๒ ทำบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกับผอ.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒๓ โรงเรียน ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กับ สพป.ระยอง เขต ๒