สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี รัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม เป็นผู้แทนหน่วยงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต โรงเรียนวัดหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นายพนม นอนา นักวิชาการศึกษา นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีระพล เสาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปล่อง คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑  ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑” จำนวน ๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียน เด็กชายกวินทรา เปล่งหมื่นไว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านหนองหัวลาว ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์