“UTD1 GOLF DAY2023” ครั้งที่ 1 หารายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ชมรมกอล์ฟ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล “UTD1 GOLF DAY2023” ณ สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนักกอล์ฟจากภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภท VIP ประเภททั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน 16 ทีม และประเภทบุคคล 6 ท่าน บรรยากาศการแข่งขันท่ามกลางภูมิทัศน์ของสนามมาตรฐาน 18 หลุมที่สวยงาม ร่มรื่น และมิตรไมตรีของผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะผู้จัดที่อบอุ่น เป็นกันเองฉันท์พี่น้อง พร้อมจัดตากล้องมืออาชีพซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาที่เป็นข้าราชการบำนาญในสังกัดกว่า 15 คน บันทึกภาพบรรยากาศและภาพประทับใจมอบให้กับผู้แข่งขันตลอดการแข่งขันและการมอบรางวัลทาง Apication Line เป็นที่สนุกสนานและประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัด UTD1 GOLF DAY2023” ครั้งที่ 2 ในปีต่อไป