สพป.ระยอง เขต ๒ โดยโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จัดกิจกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ สร้างสรรค์ศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการพิธีเปิดการจัดกิจกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ สร้างสรรค์ศตวรรษที่ ๒๑ (งานมหกรรมวันวิชาการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน (ตามนโยบายการจัดการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐)