สพฐ. จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ตามนโยบาย No Gift Policy

วันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารสามัญ 99 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ของ สพฐ. โดยภายในงานมีกิจกรรม อาทิ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัย ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายปิ่นโต (ภัตตาหารเพล) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น เลขาธิการ กพฐ. กล่าวคำอำนวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สพฐ.

จากนั้น เลขาธิการ กพฐ. กล่าวคำอำนวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สพฐ.
โดยเน้นย้ำนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ของ สพฐ. ครั้งนี้ ไม่มีการรับและให้ของขวัญใดๆ ตามนโยบายดังกล่าว ที่เคยได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก่อนหน้านี้